Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.
Säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisesti kyläillan yhteydessä tammi-toukokuussa tai pyydettäessä milloin tahansa puheenjohtajalta.

Kylätoimikunta vuonna 2018:
Anne Kallioinen, puheenjohtaja
Virpi Väre, sihteeri, tiedottaja
Katri Mnninen, varapuheenjohtaja, Kylävinkki
Kati Leppänen,  varainhoitaja
Annika Helenius
Tatu Kuivalahti
Jukka Juntti
Veijo Peltola
Päivi Pitkäoja
Sirpa Velin-Ängeslevä
Eetu Vuorela