Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.
Säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisesti kyläillan yhteydessä tammi-toukokuussa tai pyydettäessä milloin tahansa puheenjohtajalta.

Kylätoimikunta vuonna 2019:
Anne Kallioinen, puheenjohtaja
Virpi Väre, sihteeri, tiedottaja
Katri Manninen, varapuheenjohtaja, Kylävinkki
Kati Leppänen,  varainhoitaja
Katja Heikkinen
Annika Helenius
Jukka Juntti
Elina Kronlund
Veijo Peltola
Minna Vartia
Eetu Vuorela