Arolan koulun vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on toimia kodin ja koulun välisenä yhteistyökanavana Arolan koulun lasten hyvinvoinnin vuoksi.  Vanhempaintoimikunta toimii keskustelufoorumina koulun ja vanhempien välillä sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja kerää varoja mm. koulun retkitoimintaa varten ja erilaisiin hankintoihin.

Linkki Arolan koulun vanhempaintoimikunnan sivuille: http://www.peda.net/veraja/mantsala/arola/vtk