Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys Ry

Kyläyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Arola-Jokelanseudun kyläläisten aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyden lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja tiedonkulun sekä yhteishengen lisäämiseksi. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuva tai kiinteistön omistava henkilö.

facebook
Kyläyhdistyksellä on myös omat Facebook sivut! Käy tykkäämässä meistä osoitteessa www.facebook.com/arola.jokelanseutu

Kyläyhdistyksen sähköpostiosoite on arola.jokelanseutu(at)gmail.com, jonka kautta tavoitat meidät varmimmin.

 

Kylätoimikunta | Arola-Jokelanseutu

Otteita säännöistä | Arola-Jokelanseutu

Kyläyhdistyksen historiaa | Arola-Jokelanseutu