Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys Ry

Kyläyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Arola-Jokelanseudun kyläläisten aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyden lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja tiedonkulun sekä yhteishengen lisäämiseksi. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuva tai kiinteistön omistava henkilö.

facebook
Kyläyhdistyksellä on myös omat Facebook sivut! Käy tykkäämässä meistä osoitteessa www.facebook.com/arola.jokelanseutu

Kyläyhdistyksen sähköpostiosoite on arola.jokelanseutu(at)gmail.com, jonka kautta tavoitat meidät varmimmin.

Lisätietoa kyläyhdistyksestä

 • Otteita säännöistä

  Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Arolan-Jokelanseudun kyläläisten aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja tiedonkulun sekä yhteishengen lisäämiseksi. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön ...
  Lue lisää
 • Kylätoimikunta

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut. Säännöt ...
  Lue lisää
 • Kyläyhdistyksen historiaa

  Toimikunta perustettiin vuonna 1989 kaavatoimikunnaksi kyläläisten ja kunnan kaavoitusteknikon toimesta. Vaikka kaava-asioista on puhuttu ja puhutaan edelleen lähes joka kokouksessa, muutettiin toimikunta kylätoimikunnaksi vuonna 1991. Kylätoimikunta puuttui kylän huonoon vesitilanteeseen, ja vesihuoltotyöryhmän työn tuloksena sai alkunsa vesiosuuskunta Suoni. Vuosien varrella kylätoimikunta ...
  Lue lisää