Jokelanseudun maaseutuseura Ry

Jokelanseudun maaseutuseura ry järjestää tapahtumia, vuokraa kerhotaloa ja Jokisen latoa juhliin ja tapahtumiin. Maaseutuseuran siipien suojissa toimii Latoteatteri, joka tuottaa kesänäytelmiä Jokisen latoon.

JOKELANSEUDUN MAASEUTUSEURAN JOHTOKUNTA 2010

Maaseutuseuran vuosikokouksessa 25.3.2010 seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jyri Pekonen, varapuheenjohtaja on Leena Rinne ja sihteerinä toimii Marjaana Peltola. Johtokunnan muut jäsenet ovat Harri Kallioinen, Heidi Kuitunen, Tuire Peltola, Sari Hujanen, Kari Siitonen ja Riikka Peltola.

Tiedustelut Jyri Pekonen pj, puh 0400 809743 tai jyri.pekonen(at)kolumbus.fi
Kerhotalon ja ladon vuokraus Tuire Peltola puh 050 525 2785