Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.
Säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisesti kyläillan yhteydessä tammi-toukokuussa tai pyydettäessä milloin tahansa puheenjohtajalta.

Kylätoimikunta vuonna 2022:

Elina Kronlund, puheenjohtaja
Anne Kallioinen, sihteeri
Iia Palmgren, varapuheenjohtaja
Kati Leppänen, varainhoitaja
Mea Hannila-Niemelä, Kylävinkin päätoimittaja
Katja Heikkinen, tiedottaja
Annika Helenius
Veijo Peltola
Minna Vartia
Eetu Vuorela
Virpi Väre