Kylätoimikunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 8-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.
Säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisesti kyläillan yhteydessä tammi-toukokuussa tai pyydettäessä milloin tahansa puheenjohtajalta.

Kylätoimikunta vuonna 2021:
Anne Kallioinen, puheenjohtaja
Virpi Väre, sihteeri, tiedottaja
Elina Kronlud, varapuheenjohtaja
Kati Leppänen, varainhoitaja
Mea Hannila-Niemelä, Kylävinkin päätoimittaja
Katja Heikkinen
Annika Helenius
Iia Palmgren
Veijo Peltola
Minna Vartia
Eetu Vuorela