Otteita säännöistä

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Arolan-Jokelanseudun kyläläisten aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja tiedonkulun sekä yhteishengen lisäämiseksi. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuva tai kiinteistön omistava henkilö.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä kylätoimikunta. Siihen kuuluu 12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.

Säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä vuosikokouksessa, joka pidetään tavallisesti kyläillan yhteydessä huhtikuussa, tai pyydettäessä milloin tahansa puheenjohtajalta.