Kyläyhdistyksen historiaa

Toimikunta perustettiin vuonna 1989 kaavatoimikunnaksi kyläläisten ja kunnan kaavoitusteknikon toimesta. Vaikka kaava-asioista on puhuttu ja puhutaan edelleen lähes joka kokouksessa, muutettiin toimikunta kylätoimikunnaksi vuonna 1991. Kylätoimikunta puuttui kylän huonoon vesitilanteeseen, ja vesihuoltotyöryhmän työn tuloksena sai alkunsa vesiosuuskunta Suoni.

Vuosien varrella kylätoimikunta on vaikuttanut mm. kylän teiden nimiin, Arolan koulun keittiön säilyttämiseen, moottoritiehankkeeseen ja alikulkujen turvallisuuteen, kevyen liikenteen väyliin ja koululaisten liikenneturvallisuuteen, Ohkolanjoen vedenkorkeuteen ja jokimaiseman parantamiseen, kyläkoulun säilymiseen ja oikoratahankkeen melu-, turvallisuus- ja ympäristövaikutuksiin.

Kylätoimikunta rekisteröityi vuonna 1999 nimellä Arolan-Jokelanseudun Kyläyhdistys ry, kotipaikka Mäntsälä.

Puheenjohtajina ovat toimineet:
Sergius Colliander 1989 – 1994
Juhani Aunola 1994 – 1995
Pirjo Leppänen 1995 – 1999
Antti Vihla 1999 – 2003
Leena Rinne 2003 – 2009
Virpi Väre 2009 – 2015
Anne Kallioinen 2015-