Urheiluseura Ajo ry.

Ajon logo

Urheiluseura Ajon virallinen logo

Urheiluseura Ajo Ry:n päätavoitteena on järjestää ja ylläpitää aktiivista liikunta-, kuntoilu- ja urheiluharrastustoimintaa omalla kylällä (Arolassa ja Jokelanseudulla) sekä innostaa nuoria ja ikinuoria terveellisten harrastusten pariin. Toiminta on monipuolista, ympärivuotista ja ikäriippumatonta. Jäseniä kannustetaan osallistumaan kilpailuihin seuran, Mäntsälän Urheilijoiden, oman kylän ja Mäntsälän edustajina.

Hallinto ja jäsenet
Seuraa johtaa seuran syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi – kahdeksan jäsentä. Johtokunta jakaa keskenään toimialueet ja tehtävät yhdistyksen toiminnassa.

Jäsenmäärä on n. 200. Toimintaan osallistuu lisäksi paljon muita kyläläisiä.

juoksu1

Siirry Urheiluseura Ajon sivuille